Cable set FISTUNE DAB/DAB+ Integration for Audi MMI

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

Cable set FISTUNE DAB/DAB+ Integration for Audi MMI
58.999962

59,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Fri, 21. Sep.

On order and receipt of payment within
4 hour(s), 33 minute(s)
.

in stock | still >5 pc.

Last check: 2018-09-21 08:26:53
Model No: 39708
 • Zestaw kabli jako część zamienna do integracji FISTUNE DAB / DAB + dla Audi MMI
 • FISTUNE® jest w pełni zintegrowane z pojazdem może być (MMI 2G niska, 3G, RMC) jest wyświetlany tak, że wszystkie dostępne informacje w wyświetlacz Multimedia Interface
 • Operacja odbywa się za pośrednictwem interfejsu użytkownika MEDIA w MMI
 • Obsługa tekstu DAB
 • Obsługiwany jest kodek DAB i DAB + , tzn. Starsze stacje DAB
 • Aby uzyskać wysokiej jakości odbiór cyfrowy, FISTUNE® wykorzystuje połączenie z oryginalnym systemem anten Audi
  • Jakość odbioru znacznie się poprawiła
  • Ponadto zapewnia to znacznie uproszczoną instalację systemu


Część zamienna do:

 • Nr artykułu: 39702-2 (MMI 2G Low)
 • Produkt nr: 39703 (MMI 3G / 3G +)
 • Produkt nr: 39818 (MMI RMC)


Zakres dostawy:

 • uprząż


DAB zapewnia czysty i pozbawiony zakłóceń odbiór radiowy
W przeciwieństwie do analogowej transmisji FM, DAB (Digital Audio Broadcasting) to nowa metoda cyfrowego przekazywania sygnałów radiowych przez sieć naziemnych nadajników radiowych. Oferuje słuchaczowi więcej wyborów i informacji w czystej jakości dźwięku bez żadnych szumów. Dzięki cyfrowym kanałom DAB nie musisz już pamiętać częstotliwości.

Co odróżnia DAB + od DAB?
DAB + jest dalszym rozwinięciem standardu DAB - przejmując w ten sposób wszystkie funkcje DAB, ale oferuje dodatkowe korzyści. Różnica techniczna polega na zastosowanym kodowaniu audio, tj. Dwa standardy wykorzystują różne metody przygotowania danych przed i po transmisji. Podczas gdy DAB działa z MPEG-1 Layer-2, DAB + używa MPEG-4 HE-AAC v2, obecnie najbardziej wydajnej kompresji dźwięku na świecie.

Najnowszy przegląd stacji DAB + można znaleźć >> tutaj <<
Szczegółową kartę odbioru z prognozą odbioru można znaleźć >> tutaj <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • Cable set as spare part for the FISTUNE DAB / DAB + integration for Audi MMI
 • The FISTUNE® is fully integrated into the vehicle so you can see all available information in your multimedia interface display (MMI 2G low, 3G, RMC)
 • Operation is via the MEDIA user interface of the MMI
 • DAB text support
 • DAB and DAB + codec, H. also older DAB transmitters are received
 • For a high-quality digital reception, the FISTUNE® uses the connection to the original Audi antenna system
  • The reception quality is thereby significantly improved
  • In addition, this makes for a significantly simplified installation of the system


Spare part for:

 • Model number: 39702-2 (MMI 2G Low)
 • Model number: 39703 (MMI 3G / 3G +)
 • Model number: 39818 (MMI RMC)


Scope of Delivery:

 • cableset


DAB for clear and noisy radio reception

In contrast to analogue FM transmission, DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for the digital transmission of radio signals over a network of terrestrial radio transmitters. It offers the listener more options and information in clear sound quality without any noise. With DAB digital transmitters you do not have to memorize any frequency anymore.

What is the difference between DAB+ and DAB?
DAB+ is a further development of the DAB standard - thus assumes all the functions of DAB, but offers additional advantages. The technical difference lies in the audio coding used, H. the two standards use different methods for preparing the data before and after transmission. While DAB works with MPEG-1 Layer-2, DAB + MPEG-4 uses HE-AAC v2, which is currently the most efficient audio compression in the world.

A current overview of the DAB+ stations you will find >> here <<
A detailed reception map with reception forecast can be found here >> here <<