FISTUNE® DAB / DAB+ Integration for Audi MMI 2G

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

from 299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Mon, 24. Sep.

On order and receipt of payment within
27 hour(s), 45 minute(s)
.


Last check: 2018-09-23 09:14:36

Product features

Please select an option to the product features in order to reach your desired item.

Version?:
 • FISTUNE® będą w pełni zintegrowane z pojazdem tak, że wszystkie dostępne informacje są wyświetlane w Wyświetlacz Multimedia Interface (MMI 2G) lub (MMI Low)
 • Obsługa odbywa się za pośrednictwem oryginalnego interfejsu użytkownika MMI
 • Automatyczne przełączanie DAB <-> FM
  • Przełączanie ma miejsce tylko wtedy, gdy odpowiedni nadajnik może być odbierany przez pasmo FM i nie jest dostępny sygnał DAB
 • Obsługa tekstu DAB
 • Obsługiwany jest kodek DAB i DAB + , tzn. Starsze stacje DAB
 • Aby uzyskać wysokiej jakości odbiór cyfrowy, FISTUNE® wykorzystuje połączenie z oryginalnym systemem anten Audi
  • Jakość odbioru znacznie się poprawiła
  • Ponadto zapewnia to znacznie uproszczoną instalację systemu


DAB dla czystego i wolnego od zakłóceń odbioru radiowego:

W przeciwieństwie do analogowej transmisji VHF, DAB (Digital Audio Broadcasting) to nowa metoda cyfrowego przekazywania sygnałów radiowych przez sieć naziemnych nadajników radiowych. Oferuje słuchaczowi więcej wyborów i informacji w czystej jakości dźwięku bez żadnych szumów. Dzięki cyfrowym kanałom DAB nie musisz już pamiętać częstotliwości.


Co odróżnia DAB + od DAB?

DAB + jest dalszym rozwinięciem standardu DAB, więc przejmuje wszystkie funkcje DAB, ale oferuje dodatkowe korzyści. Różnica techniczna polega na zastosowanym kodowaniu audio, tj. Dwa standardy wykorzystują różne metody przygotowania danych przed i po transmisji. Podczas gdy DAB działa z MPEG-1 Layer-2, DAB + używa MPEG-4 HE-AAC v2, obecnie najbardziej wydajnej kompresji dźwięku na świecie.


FISTUNE® MMI 2G i MMI Low
nadaje się do następujących pojazdów:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Dostępne opcje:

 • Pojazdy wyposażone w tuner DAB ex works
 • Pojazdy bez tunera DAB ex works
 • Pojazdy bez tunera DAB ex works (MMI 2G Low)


Uwaga:

 • Nie ma automatycznego wyszukiwania stacji, należy to zrobić ręcznie za pomocą MMI
  • Nowe ręczne wyszukiwanie stacji jest konieczne tylko w przypadku zespołów regionalnych, jeśli zmienia się położenie pojazdu i zmienia się zestaw zespołów regionalnych.
  • W przypadku zespołów ponadregionalnych nie jest konieczne wyszukiwanie nowych stacji


Najnowszy przegląd stacji DAB + można znaleźć >> tutaj <<
Szczegółową kartę odbioru z prognozą odbioru można znaleźć >> tutaj <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle and allows you to access all functions through the MMI (MMI 2G) or (MMI Low)
 • Control is given through the original DAB interface of the MMI
 • DAB text support
 • automatic switching of DAB <-> FM
  • Switching is done only if the corresponding station is receivable on FM band and no DAB signal is present
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • Usage of original cars antenna system
  • This results in best reception quality
  • As well as easy installation


DAB for clear and noise-free reception:

In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.


What distinguishes DAB+ from DAB?

DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The FISTUNE® MMI 2G and MMI low
is suitable for the following vehicles:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Selectable options:

 • Vehicles with factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner (MMI 2G Low)


Note:

 • there is no automatic station search, this must be started manually via the MMI
  • manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • there's no new scan required for global ensembles.


A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here<<