FISCON Bluetooth Handsfree for VW RCD 550

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

FISCON Bluetooth Handsfree for VW RCD 550
398.999979

399,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Wed, 26. Sep.

On order and receipt of payment within
28 hour(s), 15 minute(s)
.


Last check: 2018-09-23 08:44:36
Model No: 38389
 • Zestaw głośnomówiący Bluetooth firmy KUFATEC FISCON
 • Pasuje do VW Touareg 7P z radiem RCD 550
 • UWAGA: Jeśli pojazd NIE jest fabrycznie wyposażony w MDI (gniazdo multimedialne MEDIA-IN), sprawdź, czy pojazd posiada bramkę informacyjno-rozrywkową. Partner VW może to odczytać za pomocą testera diagnostycznego VAS (adres A7). Jeżeli pojazd NIE ma adresu A7, dodatkowy nr art. 38374 potrzebne (sam MDI nie wymaga modernizacji)
 • Nadaje się do prawie każdego telefonu komórkowego z Bluetooth na rynku
 • Zakres funkcji jest zawsze zależny od telefonu komórkowego


Zalety w skrócie:

 • Całkowita integracja z systemem informacyjno-rozrywkowym pojazdu
 • Rozpoznanie języka narodowego - jest automatycznie przejmowane i prezentowane przez pojazd. Obecnie obsługiwane języki:
  • niemiecki
  • angielski
  • hiszpański
  • włoski
  • francuski
  • holenderski
  • portugalski
 • Wyjście głosowe przez głośniki pojazdu - nie jest wymagana instalacja dodatkowych głośników
 • A2DP * Strumieniowe przesyłanie dźwięku w celu odtwarzania plików muzycznych przez głośniki pojazdu
 • Funkcja SMS *
  • Czytaj SMS-y, wyślij wcześniej przygotowane krótkie wiadomości
 • Obsługa za pomocą menu poprzez:
  • Radio RCD 550
  • Kierownica wielofunkcyjna (jeśli dostępna)
  • Rocker MFA na ramieniu Pitman (jeśli jest dostępny)
  • wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Kontrola objętości w odniesieniu do:
  • A2DP
  • rozmówca
  • dzwonek
 • Wzmocnienie mikrofonu (do 30 db), aby zoptymalizować jakość głosu za pomocą FIS
 • Aktualizacje oprogramowania są nieograniczone
 • Funkcja diagnostyczna FISCON - System diagnostyczny VW-Audi VAS może być wykorzystywany do realizacji następujących aplikacji:
  • Wywołanie informacji telefonicznej (indeks oprogramowania)
  • Interfejs RESET - Interfejs można przywrócić do ustawień fabrycznych
 • Wyświetlanie IKONY - Podczas zapisywania różnych numerów pod jednym kontaktem w menu spisu telefonów wyświetlane są następujące ikony:
  • przenośny
  • praca
  • prywatnie
 • Wyświetlanie operatora telefonicznego i natężenie pola *
 • Korzyści z następujących funkcji telefonu *:
  • Wywoływanie wpisów w książce telefonicznej (dostęp do 1000 wpisów jest ograniczony - w tym pozycje podrzędne)
  • Buduj, akceptuj i kończ rozmowy
  • Regulacja głośności
  • A2DP
 • niemy
 • Najlepsza jakość głosu (nawet przy dużych prędkościach)


Zakres dostawy:

 • Interfejs Bluetooth
 • mikrofon
 • uprząż


Uwaga:

 • * Jeśli jest obsługiwany przez telefon
 • dla pojazdów od roku modelowego 2013 - proszę pytać!


This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • KUFATEC FISCON Bluetooth Hands Free Kit
 • Suitable for VW Touareg 7P equipped with radio RCD 550 
 • NOTE: In case the vehicle is NOT factory fitted with MDI (MEDIA-IN) you need to check whether the vehicle is fitted with an Infotainment Gateway or not. The VW dealer can check that while using VAS diagnostic machine (Address A7). In case address A7 is NOT available item number 38374 will be needed in addition (There is no need to additionally retrofit the MDI)
 • Suitable for almost all available Bluetooth mobile phones on the market
 • Range of functionality always depends on the mobile phone
 • Easy installation


Advantages:

 • Overall integration in the vehicle Infotainment systems
 • Automatic national language - auto set and display of the national language. Current available languages:
  • German
  • English
  • Spanish
  • Italian
  • French
  • Dutch
  • Portuguese
 • Audio response through the speakers of the vehicle - no installation of additional speakers necessary
 • A2DP* audiostreaming in order to play music files through the speakers of the vehicle
 • SMS* short messages
  • SMS reading, sending of ready made short messages
 • Guided operation by using:
  • Head unit RCD 550
  • Multifunctional steering wheel (if available)
  • DIS stalk switch (if available)
  • Factory fitted Driver information system 
 • Volume control regarding:
  • A2DP
  • Caller
  • Ring tone
 • Microphone adjustment (up to 30 db) through the cluster in order to optimize the voice quality
 • Software Updates always available
 • FISCON diagnostic access - While using VW/Audi diagnostic system VASthe following functions can be completed:
  • Check interface information (software index)
  • Completing an interface RESET (factory settings)
 • ICON display - In case of storing different numbers within one contact the specific icon will be displayed:
  • Mobile
  • Work
  • Private 
 • Display of provider as well as coverage*
 • Using of the following telephone functions*:
  • Phonebook browsing (limited to 1000 phonebook entries -  sub-entries included)
  • Placing, answering, ending a call
  • Volume control
  • A2DP
  • SMS
 • Mute
 • Best voice quality (even by high pace)


Scope of delivery:

 • Bluetooth Interface
 • Microphone
 • Wiring


Note:

 • *If supported from mobile phone
 • for vehicles from model year 2013 please contact us