CONAX decryption module for pay TV

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

CONAX decryption module for pay TV
46.000045

46,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Mon, 24. Sep.

On order and receipt of payment within
58 hour(s), 48 minute(s)
.

in stock | still 1 pc.

Last check: 2018-09-22 02:11:41
Model No: 38304
  • Moduły CI są wykorzystywane w odbiornikach z gniazda Common Interface (CI) do dekodowania zakodowanych danych (czyli zawartość programu, takie jak płatnej telewizji lub pay-radio)
  • Wspólny interfejs technologia umożliwia zastosowanie różnych typów modułów CI, a tym samym stwarza podstawę dla prostych i jednostkowego stosowania różnych systemów dostępu warunkowego.
  • Odbiornik z Common Interface są zatem bardzo elastyczny, a przede wszystkim przyszłościowe
  • Upoważnienie do korzystania z warunkiem (przez odpowiedni moduł CI) dostępny proces deszyfrowania jest sprawdzoną kart inteligentnych (uwierzytelnianie).
  • Karta inteligentna ma więc zasadnicze znaczenie dla ostatecznego deszyfrowania danych wysłany


Zakres dostawy:

  • moduł Conax


This text has been automatically translated.

Show alternative description


  • CI modules are used on receivers with Common Interface (CI slot) for decrypting encoded data (ie program content such as pay-TV or pay-radio)
  • The common interface technology allows the use of various CI modules and thus creates the conditions for the simple and individual use of different conditional access systems. Receivers with Common Interface are therefore very flexible and, above all, future-proof
  • The authorization to use the (provided by the respective CI module) decryption process is detected by a smart card (authentication). A smartcard is therefore indispensable for the final decryption of the sent data